Ázerbájdžán zavede inovace v oblasti zaměstnanosti

Země plánuje vytvoření komplexního portálu, který by pokryl všechny oblasti týkající se zaměstnanosti. Ministr práce a sociální ochrany obyvatelstva Sahil Babajev uvedl, že na portálu budou zveřejněny informace o volných místech i nezaměstnaných osobách.

„Prostřednictvím portálu bude možné získat informace o volných místech, ucházet se o ně a dostávat oznámení. Současně to umožní osobám s tělesným postižením, aby nemusely tak často navštěvovat úřady práce osobně,“ uvedl ministr.

Již dříve prezident Ilham Aliyev schválil nový zákon „o pojištění v nezaměstnanosti“, který umožní určitým skupinám nezaměstnaných pobírat po určitou dobu peníze.

K 1. únoru 2018 činil počet ekonomicky aktivních občanů 5,07 milionu. Počet zaměstnaných činil 1,5 milionu lidí, z toho 880 100 zaměstnaných ve státním sektoru, 641 200 bylo nestátních zaměstnanců. K danému datu mělo status nezaměstnaných 38 000 lidí, z toho 36,5 % žen.

Průměrná výše dávek v nezaměstnanosti činí 331 manátů (182 dolarů). Míra nezaměstnanosti v Ázerbájdžánu činí 5 %, zatímco míra chudoby se rovná 5,3 %.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek