Přístavem v Baku prošly za půl roku 2 miliony tun nákladu

Mezinárodní obchodní přístav v Baku zaznamenal v první polovině roku výrazný nárůst obratu kontejnerů i cestujících. Objem překládky překročil dva miliony tun, z nichž 86 % představuje tranzitní náklad.

Během sledované doby bylo registrováno 10 746 kontejnerů, což je o 53 procent více než ve stejném období loňského roku. Navíc během tohoto období využilo služeb přístavu Baku 19 965 cestujících.

Přístav Baku se rozkládá na ploše 400 hektarů, z čehož přibližně 100-115 ha pokrývá prostor pro rozvoj mezinárodní logistické a obchodní zóny. Severní oblasti kolem přístavu jsou vyhrazeny pro budoucí rozšíření logistiky, průmyslové a výrobní činnosti.

Očekává se, že se přístav stane jedním z předních obchodních a logistických center v Eurasii. Realizace všech tří fází výstavby by měla zvýšit kapacitu až na 7 660 tun denně.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek