Objem přepravy zboží i pasažérů se zvyšuje

Podíl silniční dopravy v Ázerbájdžánu připadá na téměř 70 procent přepravovaného zboží, stejně jako téměř 64 procent osobní dopravy. Během první poloviny roku 2018 vzrostl růst přepravy zboží a cestujících ve všech druzích dopravy v Ázerbájdžánu o 1-1,5 procenta oproti údajům za první pololetí loňského roku.

Podle Státního výboru pro statistiku nákladní doprava přes území republiky dosáhla v první polovině roku 110,2 milionu tun. Kromě toho bylo v průběhu vykazovaného období přepraveno 952,6 milionů cestujících.

Z toho bylo 63,9 % veškerého nákladu přepravováno po silnici, 26 % potrubím, 6,1 % železnicí, 3,9 % po moři, pouze 0,1 % přepravovaného zboží představovala letecká doprava.

Co se týče přepravy cestujících, většina z nich (87,3 %) využívala silniční dopravu.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek